Har din bedrift:


Antivirus og brannmur er en viktig grunnsikring for å beskytte verdier, men er lite effektive mot dagens digitale angrep.

Antivirus

Antivirus er programvare som oppdager og beskytter mot skadelige programmer, også kalt skadevare.

Brannmur

Brannmur er programvare eller maskinvare som kontrollerer datatrafikk og beskytter mot uønsket kommunikasjon. Det fungerer som en port eller barriere mellom for eksempel ditt datanettverk og Internett.

Sensor-
overvåkning

Nettverkssensorer overvåker datatrafikk og varsler om mistenkelig aktivitet. Informasjon om datatrafikk som passerer sensoren, brukes til å skape synlighet og situasjonsforståelse.

Annet (Max 1000 karakterer)

Mange bedrifter benytter seg også av andre sikkerhetstiltak som IPS, sentral logging, webproxy, e-postgateway med flere.