Vår vurdering:


På bakgrunn av hva du har svart i denne testen, kommer her en vurdering av din virksomhets digitale verdier og sikkerhet.

Risikonivå:Oppsummering:


Nedenfor finner du en oversikt over valgene du har tatt i testen. Du kan klikke på hver enkelt for å lese mer om de ulike verdiene, tiltakene og risikoene som følger bransje og ansatte.

Antivirus og brannmur er en viktig grunnsikring for å beskytte verdier, men er lite effektive mot dagens digitale angrep. Gjennom bruk av BDO CERT oppdages og synliggjøres de fleste andre trusler mot dine IKT-systemer.

RELEVANTE CASE FOR DIN BEDRIFT

Ikke noe relevante case for bransjer valgt.