Velg digitale verdier:


Ut i fra din virksomhets bransje har vi markert de mest utsatte digitale verdiene. Du kan velge bort disse og/eller legge til flere verdier i listen under.

Finansielle verdier

Penger og verdipapirer som er lagret digitalt.

Typiske trusler: Tyveri (økonomisk kriminalitet)

Person-
opplysninger

Opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse, lønnings- og ansattlister.

Typiske trusler: Utpressing og Identitetstyveri

Forskning og utvikling

Blant annet funn, teknologi, prosesser, hypoteser og rapporter.

Typiske trusler: Statlig etterretning, Industrispionasje, Tyveri

Kontrakts-
forhandlinger

Informasjon om prosesser, forhandlinger, anbud, kontrakter og annet som dokumenterer bedriftens pris og strategier.

Typiske trusler: Industrispionasje

Sensitive transaksjoner

Informasjon om transaksjoner bedriften ikke ønsker at andre skal vite om, eller som er pålagt av loven å holdes hemmelig. For eksempel børssensitive transaksjoner.

Typiske trusler: Industrispionasje, Utpressing, Tyveri

Know-how

Praktisk kunnskap og ekspertise bedriften innehar.

Typiske trusler: Industrispionasje

Sikkerhetsgradert informasjon

Informasjon som må skjermes av hensyn til rikets sikkerhet og vitale nasjonale sikkerhetsinteresser.

Typiske trusler: Statlig etterretning, Terrorisme, Sabotasje

Detaljert informasjon om bygg og anlegg

Informasjon om blant annet konstruksjoner, planer, materialer og sikkerhetsrutiner.

Typiske trusler: Statlig etterretning, Terrorisme, Sabotasje, Tyveri

Informasjon om kritisk infrastruktur

Anlegg og systemer som er nødvendige for å opprettholde samfunnets grunnleggende behov og funksjoner.

Typiske trusler: Statlig etterretning, Terrorisme, Sabotasje

Relasjoner til andre virksomheter

Informasjon om hvilke kunder virksomheten har, andre relasjoner og tillitsforhold med andre virksomheter.

Typiske trusler: Statlig etterretning, Industrispionasje, Sabotasje, Utpressing, Tyveri

Informasjon om politiske beslutnings-
prosesser

Informasjon som inkluderer alt fra utenrikspolitikk, nasjonal sikkerhet og forsvar, til forhold rundt konkrete saker hos den norske stat og kommuner.

Typiske trusler: Statlig etterretning, Terrorisme, Sabotasje

Risiko- og sårbarhets-
vurderinger

Informasjon om virksomhetens verdier, sårbarheter og vurdering av egne risikoer.

Typiske trusler: Statlig etterretning, Terrorisme, Sabotasje, Tyyveri

Markedsstrategier

Strategier for virksomhetens eller kundenes planer i markedet. For eksempel markedsføringskampanjer.

Typiske trusler: Industrispionasje, Sabotasje, Tyveri

Sensitive kunde-
opplysninger

Informasjon og opplysninger om kunder, for eksempel kundens planer, økonomi, samarbeidspartnere eller ansatte.

Typiske trusler: Industrispionasje, Utpressing

Operativ evne

Evnen en virksomhet har til å utføre en bestemt oppgave, som å levere varer eller tjenester.

Typiske trusler: Terrorisme, Sabotasje

Produksjons-
systemer

Systemer bedriften bruker i forbindelse med drift og produksjon.

Typiske trusler: Sabotasje

Websider

Nettsider med informasjon om virksomheten, eller tilgjengeliggjøring av deres tjenester.

Typiske trusler: Spionasje, Terrorisme, Sabotasje, Utpressing, Tyveri

PC og telefon

Verktøy som brukes for å få tilgang til bedriftens digitale verdier, men kan også være en digital verdi i seg selv.

Typiske trusler: Sabotasje, Industrispionasje, Utpressing, Tyveri

E-post

En mye brukt inngangsport til bedriftens digitale verdier, men kan også være en digital verdi i seg selv, ettersom det ligger mye informasjon på e-postserver.

Typiske trusler: Sabotasje, industrispionasje, Utpressing, Tyveri

Saksbehandlings-
systemer

Digitale systemer bedriften er avhengig av, hvor mye informasjon er lagret.

Typiske trusler: Sabotasje, Industrispionasje, Utpressing, Tyveri

Kundedatabaser

Informasjon om kunder virksomheten har, har hatt eller vil ha, med informasjon som kan være sensitiv både for virksomheten og kunden.

Typiske trusler: Sabotasje, Industrispionasje, Utpressing, Tyveri