Om BDO CERT


Smarte angripere krever smarte forsvarere!

BDO CERT (Computer Emergency Response Team) er et team bestående av personer med unik teknisk, operativ og strategisk erfaring, som er dedikert til sikring av kundenes digitale verdier. Teamet har erfaring fra bl.a. Politiets Sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, ØKOKRIM, og andre relevante etater.

BDO CERT:

  • Oppdager og håndterer sikkerhetshendelser som ellers trolig ville passert under radaren. Slik får du både forståelse av hendelsen og bistand til å gjenopprette normaltilstanden.
  • Forebygger alvorlige IKT-relaterte sikkerhetshendelser gjennom analyse og etterretning.
  • Kjenner til trusselaktører og angrepsmetoder som typisk ikke blir stoppet av hverken antivirus eller brannmur.
  • Tilbyr skreddersydd sikkerhet til din bedrift og øker evnen til fremtidig verdiskapning ved å beskytte dine digitale verdier.
  • Representerer den operative delen i et av landets fremste kompetansemiljøer innen sikkerhet og beredskap, og har en unik og helhetlig tilnærming til sikkerhet.